Klok aanpassen BOSCH SLDA systeem

Voor de mensen die hun klokje willen aanpassen in het multimediasysteem dit kan handmatig maar ook automatisch via de GPS.
Let op je kunt zomertijd handmatig activeren of deactiveren